Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

S velkou radostí si dovoluji oznámit spuštění testovací verze informačního portálu našeho  Obvodního sdružení.

Lékaři na všech úrovních jsou dnes zaplaveni  přívalem informací nejrůznější úrovně.  Problémem již není se k článku nebo žádané informaci dostat, ale získat informaci správnou spolehlivou a v době, kdy ji potřebujeme.

Právě možnost okamžité aktualizace a rychlé vyhledávání údajů podle nejrůznějších hledisek jsou  hlavní výhody elektronických médií, která se stávají v lékařské informatice dominantní. Zejména na internetu jsme ale vystaveni přílivu balastních informací, které nás sami o sobě dále zatěžují nutností dalšího třídění, hodnocení a časově náročného hledání  věcně relevantních údajů.  Zdaleka ne všechny údaje jsou dostatečně spolehlivé a ověřené natolik, aby je bylo možné reálně použít v klinické praxi.  Obchodní a jiné partikulární zájmy mohou zásadně zkreslit řadu i na první pohled seriozně působících informačních zdrojů.

Jsme si vědomi skutečnosti, že informační nabídka je v současné době enormní a přicházet s další formou informačního portálu se může zdát zbytečné.   Informační servis OS ČLK Prahy 5 je ale zaměřen jiným způsobem – snažili jsme se vytvořit rozcestník obecně dostupných, ale seriozních a ověřených zdrojů, který by přiblížil každému našemu členu možnosti informačních technologií, které se blíží standardu dostupnému v akademickém prostředí. Přístup k mnoha informačním zdrojům je usnadněn použitým jednoduchým a jednotným uživatelským rozhraním - z jediné webové stránky. 

Inspirací v tomto projektu nám byl především informační servis  poskytovaný členům Německé lékařské komory a odborných společností u nás i v zahraničí.

V tomto snažení jsme se mohli opřít o mnohaleté zkušenosti pracovníků Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty UK v Motole, kterým patří dík za pečlivé zpracování tématu.

Jde jistě o projekt začínající, na kterém bude co zlepšovat.  Jeho osud bude záviset především na přízni Vás, jeho uživatelů. Budeme proto velmi vděčni za jakoukoliv odezvu, kritickou připomínku i podnět ke zlepšení. Neváhejte napsat, jaká funkce vám chybí, co by se dalo doplnit.

 

Za představenstvo OS ČLK Praha 5

As MUDr. Rudolf Černý CSc

předseda