Diplom celoživotního vzdělávání

Diplom celoživotního vzdělávání (dále jen Diplom CV) vydává OS ČLK, ve kterém je lékař registrován na základě předložení žádosti  ZDE  a dokladech o účasti na vzdělávacích akcích. 
Vydán je lékaři, který splní podmínky SP č. 16 - Celoživotní vzdělávání ZDE

Od 1. 1. 2013  je  nutné doložit zisk 150 kreditů.
Kredity je možné získat za účast na kurzech akreditovaných ČLK, za klinické dny (§ 9), studiem odborné literatury s autodidaktickým testem dle § 4 odst. 1 písm. f) (§ 11),  za elektronickou formu vzdělávání (§ 12), přednáškovou a publikační činnost. 

Platnost Diplomu CV je 5 let od data vydání. Vydání diplomu je evidováno v centrálním registru lékařů.