Diplom celoživotního vzdělávání

Diplom celoživotního vzdělávání se řídí Stavovským předpisem č.16. K jeho vydání je třeba být registrován na vzdělávacím portálu ČLK, www.vzdelavanilekaru.cz, kde vidíte přehled svých kreditů. Přes vzdělávací portál žádáte o diplom celoživotního vzdělávání. O registraci do portálu je nutné požádat Vaše OS