Příspěvky na činnost ČLK na rok 2024 - Stavovský předpis ČLK č. 7

Splatnost členského příspěvku je k datu 1. 3 .2024
Nově přijatý člen (pokud nepatří do kategorie, kde je výše poplatku 0,- Kč)  je povinen zaplatit stanovenou výši příspěvků na příslušný rok bez ohledu na datum vstupu do ČLK. Příspěvek je splatný nejpozději do dvou měsíců po zapsání do seznamu členů ČLK.
Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti členských příspěvků t.j. 1. 3. běžného roku


Žádost o úlevu v případě sociální nouze (nezaměstnanost, dlouhodobá nemoc, atd.) je nutné předložit kanceláři OS nejpozději
do 1. 2. 2024. Žádost posuzuje představenstvo OS a své rozhodnutí oznámí žadateli. Proti rozhodnutí představenstva  OS není odvolání.
Na žádosti došlé po tomto datu, nemusí brát představenstvo zřetel.

** Lékařky /lékaři, které /kteří čerpají mateřskou /rodičovskou dovolenou, jsou od platby členských příspěvků osvobozeny pouze po předložení čestného prohlášení o čerpání MD (RD) k datu 1.3. 2024 včetně ZDE
. Zasláno musí být kanceláři OS ČLK Praha 5, Tůmova 10, 150 00  Praha 5 nebo naskenovaný s podpisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nejpozději do 1. 2. 2024.
 
Platbu členského příspěvku lze provést složenkou nebo převodem na číslo účtu Komerční banka 107-7079050247/0100 (tento účet platí pouze pro OS ČLK Praha 5!) Variabilní symbol = registrační číslo člena OS ČLK Praha 5 (lze uvést i evidenční číslo člena ČLK - lze zjistit ZDE , nebo datum narození). Variabilní symbol slouží k identifikaci platby, proto je nikdy nezapomeňte uvést! Konstatní symbol 0308.
 
 
*** Pozdní vstup - tento příspěvek zaplatí lékař, jehož začátek členství v ČLK je datován po více 365 dnech od počátku výkonu léčebně-preventivní činnosti na území ČR

Upozornění :
lékařům, kteří nezaplatí členské příspěvky  v termínu stanoveném SP ČLK č  7 - Příspěvky na činnost , bude účtován úrok z prodlení a
prokazatelné administrativní náklady spojené s vymáháním příspěvků (zdroj právní odd. ČLK).

XXXVII
. Sjezd ČLK schválil členské příspěvky na rok 2024 ve výši:
kategorie
popis
výše příspěvku
   1a
  lékař ve vedoucí funkci
    4000,- Kč
   1b
  soukromý lékař
  nebo souběh privátní a zaměstnanecké činnosti
4000,- Kč
   2a
  zaměstnanec
    3000,- Kč
   2b
  ostatní lékař
    3000,- Kč
   3a
  absolvent 1 rok po promoci
          0,-Kč *
   3b
  absolvent 2 rok po promoci
      1000,- Kč
   4
  důchodce nepracující
      500,- Kč
   5
  nedohledatelný lékař
          0,- Kč
   6
  mateřská (rodičovská) dovolená
          0,- Kč **
   7
  pozdní vstup
  20000,- Kč ***