Profesní bezúhonnost (Certifikate of Good Standing)
Tento dokument potřebuje především lékař, který se uchází o práci v zahraničí.


Žádost  zde ,je nutné podat kanceláři OS, ve kterém je lékař registrován. Na žádosti je nutné uvést evidenční číslo lékaře, které můžete vyhledat  zde.
Kancelář OS žádost vyplní potřebnými údaji a postoupí ji centrální kanceláři ČLK v Olomouci. Centrální kancelář ČLK dokument vyhotoví v požadovaném jazyce a  pošle jej lékaři na jím zadanou kontaktní adresu (je možné zadat i adresu zaměstnavatele v zahraničí).

Vyhotovení zpravidla netrvá déle než 10 pracovních dní.