POZVÁNKA

 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

 

jménem představenstva Obvodního sdružení České lékařské komory v Praze 5 Vás srdečně

zvu na volební obvodní shromáždění lékařů - členů OS ČLK Praha 5,

které se koná ve středu 16.10.2019 v 16:30 hod. v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce (registrace již od 16:00 hod.)

 

Na programu bude mimo jiné volba:

Delegát sjezdu

 

Těším se na společné setkání!

MUDr. Pavel Kubíček v.r. předseda OS ČLK Praha 5

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

 

 

Od 1.11.2018 bude zrušeno tel. číslo: 257215951.

 

Pro komunikaci s kanceláří používejte tel.číslo: 608 930 893.

 

 

Informace pro všechny členy OS ČLK Prahy 5

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že delegáti XXXII. sjezdu ČLK, konaného ve dnech 11. – 12. 11. 2017 v hotelu Voroněž v Brně, odsouhlasili změnu výše členských příspěvků, a to ve smyslu zvýšení pro soukromé a vedoucí lékaře na částku 3 500,- Kč, pro zaměstnance na 2 500,- Kč, pro platící absolventy na 1 000,- Kč a pro nepracující důchodce na 500,- Kč ročně, rozhodlo se představenstvo OS ČLK Prahy 5 svým členům toto zvýšení kompenzovat analogickým zvýšením příspěvku na vzdělávání v roce 2018.

S platností od 1. 1. 2018 je tedy stávající finanční benefit pro členy OS ČLK Prahy 5, formulován jako „příspěvek na vzdělávací akce, pořádané či akreditované Českou lékařskou komorou v roce 2018, do celkové výše 1 000,- Kč na základě doložení potvrzení o úhradě účastnického poplatku, potvrzení o účasti na akci a žádosti zde“.

 

MUDr. Pavel Kubíček,

předseda OS ČLK Prahy 5

Příspěvek na vzdělávání


Představenstvo projednalo stávající finanční benefit pro členy OS ČLK Prahy 5, dosud formulovaný jako „příspěvek na jednu vzdělávací akci, pořádanou Českou lékařskou komorou v roce 2017, ve výši 500,- Kč na základě doložení potvrzení o úhradě účastnického poplatku i potvrzení o účasti na akci“. Definice benefitu byla rozšířena v tom smyslu, že příspěvek bude nyní poskytován případně i na více vzdělávacích akci, pořádaných Českou lékařskou komorou v roce 2017, do vyčerpání limitu 500,- Kč.


Žádost o příspěvek doručte osobně nebo poštou na adresu OS ČLK
Praha 5 s potvrzení o úhradě účastnického poplatku, potvrzení o účasti na akci. Žádost o příspěvek
zde.


Představenstvo současně rozhodlo, že na základě dosavadního zájmu členů OS ČLK Prahy 5 bude stejná nabídka pokračovat i v příštím roce 2018.

 


MUDr.Pavel Kubíček
předseda OS

 

Příspěvek pro mladé lékaře.


Představenstvo rovněž projednalo další ze stávajících finančních benefitů pro členy OS ČLK Prahy 5, který byl dosud formulován jako „příspěvek ve výši 500,- Kč na první termín atestační zkoušky pro mladé lékaře do 30 let“. Představenstvo rozhodlo, že příspěvek bude nově poskytován lékařům OS ČLK Prahy 5 na jeden termín atestační zkoušky (lhostejno, zda první či opravný) a z důvodu dlouhého povinného postgraduálního vzdělávání lékařů (i s ohledem na možné rodičovské dovolené) bez ohledu na věk žadatele.


Žádost o příspěvek doručte osobně nebo poštou na adresu OS ČLK Praha 5 s originálem dokladu o platbě a s uvedením čísla účtu, na který má být příspěvek zaslán. Zároveň žádáme o doložení originálu či ověřené kopie atestačního diplomu. Žádost naleznete zde.


MUDr.Pavel Kubíček
předseda OS