Každý lékař, který  vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být  ze zák. 220/1991 Sb. členem České lékařské komory (dále jen ČLK).


K tomu, aby se lékař stal členem ČLK 
(SP ČLK č. 5 - "Zásady evidence členství v ČLK"), je nutno udělat několik níže uvedených kroků
  1. Vyplnit žádost o členství zde
  2. Přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení LF. Lékaři, který se hlásí do ČLK před promocí a nemá lékařský diplom, stačí potvrzení o ukončení studia, které vydává studijní odd. LF. Předložit lze též originál + neověřenou kopii dokladu, jehož pravost  potvrdí kancelář OS ČLK. Upozornění:  neděje se tak ve všech OS, je tudíž nutné se předem v příslušné kanceláři OS  informovat.  V kanceláři OS ČLK Praha 5 je běžný výše uvedený postup.
  • Lékař, který není absolventem LF v ČR, musí navíc předložit ověřenou kopii (nebo originál +  kopii) dokladu o uznání kvalifikace dle zák. 95/2004 Sb., povolení k výkonu lékařské činnosti na území ČR, které vydává MZ ČR více zde  a ověřenou kopii (nebo originál a kopii) nostrifikace absolventského diplomu, kterou vydává MŠMT ČR nebo UK v Praze.
  1. Osobně předat výše zmíněné dokumenty v  kanceláři OS ČLK, která sídlí v okrese nebo městské části sídla  zaměstnavatele (může být podána i v místě bydliště), nebo je poslat doporučeně poštou.
  2. Registrační poplatek 100,- Kč se zpravidla platí při podání žádosti v hotovosti v kanceláři (lze ho však  zaplatit  i složenkou nebo převodem)

Co se bude dít poté .....
  1. Kancelář OS Vám vydá doklad o předložení žádosti o členství
  2. Vaše žádost bude  obratem odeslána k přijímacímu řízení do centrální kanceláře ČLK v  Olomouci, odkud Vám bude ve lhůtě jednoho měsíce  zasláno doporučeně rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) za člena ČLK.   


 

Pokud se chcete zaregistrovat v OS ČLK Praha 5,  dostavte se do naší kanceláře na adrese  Tůmova 10 Praha 5 v úředních hodinách - v úterý 13:00 - 17:00 , ve středu 9:00 - 12:00  a 13:00 - 17:00 (v červenci a srpnu pouze v úterý  13:00 - 16:00). Jiný termín návštěvy kanceláře je možno telefonicky dohodnout na tel. čísle +420 608 930 893