TOP databáze v českém jazyce

Bibliografická databáze československé lékařské literatury 
Bibliografická databáze české lékařské literatury
  

TOP databáze v anglickém jazyce

PubMed je databáze U.S. National Library of Medicine, která obsahuje přes 16 milionů citací z databáze MEDLINE a dalších odborných časopisů pro oblast biomedicíny od roku 1950. PubMed obsahuje i propojení (linky) do plných textů a na další příbuzné zdroje.  

Seznam časopisů s volně přístupnými plnými texty 

 • Evidence Updates - volný zdroj přístupný na základě bezplatné individuální registrace a nastavení profilů zájmu 
 • společný projekt vydavatelství BMJ a kanadské McMaster University /odtud název databáze/ v provincii Ontario

 • jedná se o bibliografickou databázi vybraných článků publikovaných v cca 120-130 časopisech  (viz seznam)

 • časopisy/články musí splňovat daná kritéria

 • tematika pokrývá primární (praktickou nebo rodinnou) klinickou medicínu, tj. primární lékařskou péči, všeobecnou internu a její hlavní obory

 • zahrnuto je i monitorování Cochrane Library (Soubor databází věrohodných a průkazných informací pro klinická rozhodování o postupech léčby)

 • výběr/hodnocení článků pro databázi provádí kolektiv cca 5000 lékařů z celého světa

 • databáze slouží jako jeden z podkladů pro rozhodování, nikoliv jako návod k rozhodnutí o způsobu léčby

 • plné texty /kromě volně přístupných/ jsou dostupné v závislosti na souběžném předplatném časopisů a/nebo databází

Portály elektronických informační lékařských zdrojů 


Při využívání elektronických zdrojů se zavazujete,že budete respektovat podmínky použití těchto zdrojů.
Jedná se zejména o následující pravidla:

 1. Získaná data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele.
 2. Není povoleno systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah elektronického zdroje nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů.
 3. Získaná data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám.

Portál elektronických informačních zdrojů (časopisy,databáze) Národní lékařské knihovny

MEDVIK umožňuje přístup k elektronickým informačním zdrojům dostupným online prostřednictvím Internetu. Jedná se zejména o plné texty článků, elektronické časopisy, databáze, elektronické knihy a další online zdroje.

Přístup k licencovaným zdrojům je umožněn pouze registrovaným čtenářům NLK s platnou registrací. Neregistrovaní uživatelé mohou přistupovat pouze k volně přístupným zdrojům.

Portál elektronických informací k medicíně knihovny v Motole. Obsahuje seznam dalších zajímavých volně nebo částečně dostupných lékařských  databází. Licencované zdroje jsou přístupné pouze z fyzických prostorů knihovny 2. LF a FN  Motol

Zdroje jsou seřazené abecedně, dle vybraných témat a dle jazyka. 

Dostupnost je vyznačena těmito symboly:
 

alt - zcela volně
alt - v producentem omezeném rozsahu volně
alt - v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
alt - pouze prezenčně v knihovně ÚVI
alt - přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje