Příspěvek na vzdělávací akce pořádané či akreditované ČLK

pro členy OS ČLK Prahy 5

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že delegáti XXXII. sjezdu ČLK, konaného ve dnech 11. – 12. 11. 2017 v hotelu Voroněž v Brně, odsouhlasili změnu výše členských příspěvků, a to ve smyslu zvýšení pro soukromé a vedoucí lékaře na částku 3 500,- Kč, pro zaměstnance na 2 500,- Kč, pro platící absolventy na 1 000,- Kč a pro nepracující důchodce na 500,- Kč ročně, rozhodlo se představenstvo OS ČLK Prahy 5 svým členům toto zvýšení kompenzovat poskytnutím příspěvku na vzdělávání.

 

Finanční benefit pro všechny členy /OS ČLK/ Prahy 5 je formulován jako „příspěvek na vzdělávací akce pořádané či akreditované /Českou lékařskou komorou/ v roce 2020 do celkové výše 1 000,- Kč na základě doložení potvrzení o úhradě účastnického poplatku,potvrzení o účasti na akci a žádosti  zde.

 

MUDr. Pavel Kubíček,

předseda OS ČLK Prahy 5