Příspěvek na vzdělávací akce pořádané či akreditované ČLK

pro členy OS ČLK Prahy 5

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Finanční benefit pro všechny členy /OS ČLK/ Prahy 5 je formulován jako příspěvek na vzdělávací akce pořádané či akreditované Českou lékařskou komorou, dále akce organizované IPVZ či lékařskými fakultami českých a moravských univerzit. V roce 2023 do celkové výše 2.000, - Kč/lékař na základě doložení potvrzení o úhradě účastnického poplatku, potvrzení o účasti na akci a žádosti  zde. /Poskytování příspěvku je limitováno do celkové částky 200.000,- Kč/rok.

 

MUDr. Pavel Kubíček,

předseda OS ČLK Prahy 5