Příspěvek na vzdělávací akce pořádané či akreditované ČLK

pro členy OS ČLK Prahy 5

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Finanční benefit pro všechny členy /OS ČLK/ Prahy 5 je formulován jako příspěvek na vzdělávací akce (s výjimkou komerčních, tj. firemních), tedy pořádaných nejen Českou lékařskou komorou a lékařskými fakultami univerzit, ale i nemocnicemi a odbornými společnostmi bez ohledu na to, zda jsou Českou lékařskou komorou akreditované či nikoli. V roce 2024 do celkové výše 3.000, - Kč/lékař na základě doložení potvrzení o úhradě účastnického poplatku, potvrzení o účasti na akci a žádosti zde. /Poskytování příspěvku je limitováno do celkové částky 200.000,- Kč/rok.

 

MUDr. Pavel Kubíček,

předseda OS ČLK Prahy 5