POZVÁNKA

 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

 

jménem představenstva Obvodního sdružení České lékařské komory v Praze 5 Vás srdečně

zvu na volební obvodní shromáždění lékařů - členů OS ČLK Praha 5,

které se koná ve středu 30.09.2020 v 16:30 hod. v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce (registrace již od 16:00 hod.)

 

Na programu bude mimo jiné volby členů:

Představenstva

Čestné rady

Revizní komise

a delegátů sjezdu

na následujících 5 let.

 

Těším se na společné setkání!

MUDr. Pavel Kubíček v.r. předseda OS ČLK Praha 5