Příspěvek na ochranné prostředky pro členy OS ČLK Prahy 5

 

ČLK sice za zajištění ochranných prostředků pro lékaře odpovědnost nenese, nicméně představenstvo OS ČLK Prahy 5 na svém zasedání dne 1. 4. 2020 deklarovalo ochotu se na případných nákladech podílet a přijalo usnesení, že každému "privátnímu lékaři", který doloží potvrzení o nákupu ochranných prostředků (obličejových štítů, respirátorů, roušek či brýlí) v souvislosti s epidemií /Covid-19/, bude poskytnut příspěvek do výše 1 000,- Kč.

Dále všechny privátní lékaře upozorňujeme, že bezplatný výdej OOP zajišťuje Městská poliklinika Praha; nejprve je třeba na webové stránce http://zdravotni.praha.eu/jnp/ kliknout na odkaz /Covid 19 - požadavky na ochranné pomůcky/ a otevře se stránka https://distribuce.covidpomucky.cz/ s přihlašovacím protokolem: zde je třeba se při prvním přihlášení zaregistrovat, při opakovaném přihlašování pak napsat /e-mail/ a zvolené /heslo/.

Magistrát poté zašle žadateli informaci, kdy si může objednané OOP vyzvednout. Podle zkušenosti řady kolegů je třeba uvedený čas bezpodmínečně dodržet (při opoždění je výdej zamítnut). Dále upozorňujeme, že je třeba žádat opakovaně, tj. v případě spotřebování vyzvednutých OOP žádat znovu.

Je možné, že někteří poslali uvedenou cestou požadavek v době, kdy žádné OOP již nebyly dočasně k dispozici - proto v těchto případech nemá smysl čekat na odpověď MHMP, nýbrž poslat požadavek znovu.

 

MUDr. Pavel Kubíček,

předseda OS ČLK Prahy 5