Nová dohoda ČLK a VZP

 

Prodloužení termínu pro odevzdání Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK až do 31.3.2014


Lékařky a lékaři, kteří neměli platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK ke dni 8.1.2014, získávají další dva měsíce času na to, aby si prostřednictvím svého OS ČLK Diplom nechali vystavit a aby ho předali místně příslušné regionální pobočce VZP. Pokud tak učiní, získají od VZP bonifikaci pro rok 2014.

 

Zvýšení hodnoty bodu pro všechny ambulantní specialisty


VZP zvýší bez dalších podmínek hodnotu bodu všem ambulantním specialistům o 1 haléř oproti vyhlášce č. 428/2013 Sb.
Extra bonifikace 1 haléř pro držitele platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK zůstává. Tito lékaři budou mít tedy hodnotu bodu navýšenu o 2 haléře, ostatní o 1 haléř.

 

Vyšší bonifikace za vzdělávání pro praktické lékaře


Cílem naší dohody je dosáhnout pro soukromé lékaře s platným Diplomem celoživotního vzdělávání ČLK bonifikaci na úrovni přibližně 1 % příjmů.
VZP zohlednila námitku ČLK, že praktičtí lékaři vykazují méně výkonů v porovnání s ambulantními specialisty či gynekology a z bonifikace za vzdělávání by tedy profitovali méně. Praktičtí lékaři, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, tedy vedle bonifikace prostřednictvím zvýšení hodnoty bodu o 1 haléř získají navíc zvýšení kapitační platby o 50 haléřů.

 

Dohodu uzavřeli 29.1.2014


Za VZP – Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel
Za ČLK – MUDr. Milan Kubek - prezident