Elektronická verze lékařského slovníku obsahující hesla ze všech oborů a oblastí medicíny. Slovník je svou odbornou úrovní vhodný pro lékaře, zdravotníky a studenty medicíny, svou srozumitelností pak vychází vstříc tradičnímu zájmu české veřejnosti o medicínu.
Internetová jazyková příručka vytvořená Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR.
Vícejazyčný slovník (anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský latinský, esperantský)