Úhradová vyhláška

Vážené kolegyně, vážení kolegové

dovoluji si požádat o Váš názor na úhradovou vyhlášku MZ pro rok 2013.

Vyhláška představuje podstatné zhoršení příjmů zejména pro segment ambulantních specialistů. ČLK není s touto situací spokojena a chce proti vyhlášce protestovat. 

Stanovisko představenstva ČLK je uvedeno v příloze.

Obracím se na Vás jménem OS ČLK Prahy 5, zajímá nás Váš názor a návrh na možnou reakci – nabízí se mediální kampaň, protestní akce, hromadné vypovědění smluv se ZP – podobně jako v případě akce „Děkujeme, odcházíme“.

Vedení ČLK bud o situaci jednat 31. 1. 2013 na mimořádné schůzi předsedů OS, o výsledku Vás budu neprodleně informovat. Jde také o možnost prezentovat názory členů OS Prahy 5 o této závažné problematice.

Děkuji předem za spolupráci

MUDr. Rudolf Černý, CSc. -  předseda OS ČLK