Příspěvek na jeden termín atestační zkoušky

pro členy OS ČLK Prahy 5


Dalším ze stávajících finančních benefitů pro členy OS ČLK Prahy 5 je
 „příspěvek ve výši 500,- Kč na jeden termín atestační zkoušky
 (lhostejno, zda první či opravný) a z důvodu dlouhého povinného
 postgraduálního vzdělávání lékařů (i s ohledem na možné rodičovské
 dovolené) bez ohledu na věk žadatele".

Žádost o příspěvek doručte osobně nebo poštou na adresu OS ČLK Praha 5
 s originálem dokladu o platbě a s uvedením čísla účtu, na který má být
 příspěvek zaslán. Zároveň žádáme o doložení originálu či ověřené kopie
 atestačního diplomu.
Žádost naleznete zde.

 

MUDr.Pavel Kubíček
předseda OS