kde lze vyřídit sjednání pojistné smlouvy, nebo si vyhledat na webových stránkách České lékařské komory www.lkcr.cz banner s informacemi o profesním pojištění členů České lékařské komory u Kooperativy. Výhodné pojistné podmínky dohodnuté Českou lékařskou komorou, vám tedy nemůže zajistit běžná pobočka Kooperativy, ani makléř a lze je zajistit jen tímto způsobem.

JUDr. Jan Mach

ředitel právní kanceláře ČLK